HÀBITAT PREHISTÒRIC

LES CAPELLETES DE SOTA EL PUIG DEL FAR A SAU

Al marge dret del riu Ter i descendint per la pista que va del parador de Sau a la resclosa, a l'altura de la Costa de la Rovira, es troba un camí que puja cap el Pla de Bruguera passant per la Font de Santa Margarida.
Passada aquesta font el camí s' enfila cap a dalt del cingle, pero en desviar - nos cap a l'esquerra anem a parar a sota del Puig del Far a on hi han uns balmats en la roca calcària. El lloc no tindria res de particular, si no fos perquè en aquestes balmes hi han incavades a la pedra diferents "capelletes" de diverse formes i tamanys. No sabem de cert la seva utilitat però creiem que estan relacionades amb rituals funeraris.

SITUACIÓ


LOCALITZACIÓ


CARACTERÍSTIQUES

Totes les "capelletes" presentan un tret comú, estan incavades a la roca calcària de forma manual però en diferents formes que donen al conjunt un misteri encantador. No estan a molta distancia les unes de les altres i sempre a l' abast de poder manipular dintre d'elles.Totes mostren formes cupulars al seu interior i en algunes encara hi han restes de suja, possiblement de cremar olis o ceres. Les mides oscilen segons la forma i van desde els 30 cm fins als 120 cm d' amplada de boca. Les altures també varian segons la forma pero no sobrepassen els 80cm.El treball en totes es acurat, encara que algunes ja estan malmeses, però la perfecció en les formes és la dominant en el treball de la pedra. Per les seves formes recorden treballs paralels als de les cassoletes del Neolític, si be en la època els enterraments normals eran en sepulcres de fossa i per tant dificil d'entendre en un contexte situat a la paret d' una balma, si no fòs que previament haguessin estat incinerades les restes i ficades en un recipient adeqüat.

De totes formes podem amb quasi tota certesa situar - les de ple en època megalítica i en tot cas associades als camps d'urnes del Bronze, a on els enterraments encara que son habituals també a les coves, no descarta que treballessin la pedra dins de balmes protegides creant un espai pel difunt, i deixant en dit lloc les restes del finat dintre d' una urna. 
Jordi Mor i Benedito
Març 2008

No hay comentarios:

Publicar un comentario