HÀBITAT PREHISTÒRIC

ELS IBERS

La anomenada edat del ferro es molt difusa i ara per ara no es tenen dades consistents, tret de que els ibers no van ser una excepció en la cultura del territori, però a ben segur es varen integrar i canviar totalment els costums dels anteriors pobladors.
De fet els ibers deixen que les coves siguin exclusivament pels ramats i construeixen les seves pròpies vivendes en llocs de molt domini de l' entorn i sovintment les emmurallen. Son una gent que es barreja amb els antics pobladors però que els absorbeix tan sols pel fet de tenir una escriptura pròpia que avui en dia encara no esta ben desxifrada, però dona entrada a la protohistòria de l' home al nostre Cabrerès.

Les corrents migratòries dels ibers, fan que aquests s' instal - lin còmodament a l' altiplà, ja que això els hi dona un avantatge enorme davant les possibles incursions enemigues, la altura i la visibilitat de l' entorn.
Les feines agrícoles i ramaderes segueixen sent les mateixes que al Neolític, però la cultura ha fet un gir espectacular, i el mon ha entrat en una fase de pobles poderosos que uns volen dominar el mon econòmicament i d' altres a través de les armes (cas dels grecs i romans).
Els ibers ens van deixar molts restes de la seva presencia, ja que trobem clares empremtes des de Roda fins a Tavertet, encara que la conservació dels seus estris ha estat molt condicionada a l' abandonament, climatologia i degradació del sol on ells ocupaven el territori.

El que si tenim constància es que eren bons treballadors del ferro, ja que s' han trobat forns i pedreres on treien la primera matèria per la seva fabricació. Es possible que els romans aprofitessin la fama dels ibers del Cabrerès per assortir - se de eines i armes. 


De fet es veu com un abandó general dels poblats ibers per la entrada dels romans, però no creiem que aquests lliuressin cap gran batalla amb els indígenes, si no mes aviat, els llaços serien de imposar la Pax Romana dintre el territori del Cabrerès com a d' altres llocs. Si tenim en compte que Ausa, la actual Vic, esta tant a prop i te fins i tot temple romà, ens inclinem a creure que les construccions i camins romans varen estar realitzats per gent autòctona del país, sota la direcció d' enginyers romans.
Amb els ibers i la romanització acaba la prehistòria del Cabrerès 

INSTAL - LACIO HUMANA AL IBÈRIC - LLEGENDA

No hay comentarios:

Publicar un comentario