HÀBITAT PREHISTÒRIC

EL SEPULCRE DE FOSSA DE LA FEU VELLA I EL PETROGLIF DE CAN SUBIRANES

La primera vegada que vaig veure de prop el treball realitzat pels homes del Neolític, en el sepulcre de fossa principal de la Feu, vaig creure que assistía a un acte funerari en aquell mateix instant, imaginant - me com va ser.

En primer lloc, com es va fer la excavació de la pedra, on anava a ser enterrat el cap del clan, que va viure en la Feu Vella dintre del període Neolític, propiciat per les seves pròpies creences i la inestimable ajuda del txamà de torn.
No imaginava en aquell moment, que aquesta acció referenciàda, quedaría plasmada algùn dia, si no era en aquesta mateixa tomba i en aquell moment.
No obstant això, posteriorment he tingut la gran sort de conèixer un petroglif o " graffiti repujat "que ha deixat ben detallat aquest esdeveniment, com mes endavant podrem observar.
El tùmul principal de La Feu Vella està situat a prop de la mateixa casa que coneixem avui dia per aquest nom, al costat d 'un altre enterrament enorme, que a part, de contenir les restes d'altres membres del poblat, també conserva la llosa amb que es va segellar el sepulcre del mandatari.
De fet, i a prop de les inhumacions, existeix un poblat a l'exterior, de formes circulars, al costat de grans blocs de pedra caiguts del cingle i readaptats per a l' hàbitat diari del pobladors, per la mà de l' home i relativament a prop de la Feu Vella.
La relació del petroglif de Can Subiranes amb el sepulcre de fossa de La Feu Vella, no admet lloc a dubtes, el bruixot indica explicitament la situació del soterrament, a l' hora que manifesta els detalls del lloc i l'entorn, a la vegada que hi envia tota sort de benediccions per al finat.
El petroglif representa a un txamá situat sobre la cinglera, en posició de dança, al costat dels cingles propers del SO, deixant veure un dibuix exacte de la situació del sepulcre de fossa del mandatari, i adereçat per la vall del riu Ter amb els seu peixos,les cabres pròpies de l'altiplà i el sol, la lluna i els estels com a testimònis suprèms del fet.

SITUACIÓ DELS JACIMENTS


LOCALITZACIÒ


 APROXIMACIÓ AL SEPULCRE DE FOSSA

VISIÓ DEL PETROGLIF

El petroglif de Can Subiranes esta repujat a la roca gresosa del eocè, situat a mig camí entre La feu Vella i Can Subiranes, a l'aire lliure i al costat mateix del sender que curiosament es coneix com el "camí del catafalch".
La situació privilegiada d' aquest indret deixa veure els cingles mes baixos, i una panoràmica sobre la plana molt amplia. La orientació dels gravats es de N a S i de cap a peus, veint - se nitidament tot el que l'artista va dibuixar i simbolitzar, si ens coloquen d' esquena al sol.  
                                                                 
A la dreta orientació petròglif. Marcat en blanc el repujat

La representació indica una figura central amb trets de bruixot, en posició de dança, amb una cua i tocats molt curiosos, mentre que a la seva dreta es marquen els cingle d'abaix i un clar dibuix del sepulcre de fossa. Per sobre es representen el sol, la lluna, junt a altres forats o cassoletes que associem al firmament. Al seu cantó esquerra apareix la representació d' un cap de cabra i d' uns peixos, mentre que per sota els seus peus apareixen onades d' aigua, possiblement en referència al riu Ter.Vegis la similitud en la dança del txamà i la figura esculpida al petròglif


A dalt representació de txamà. 

 Visió del conjunt de gravats
 
Estariem parlant doncs d'un indret sagrat, a on facilment es van fer ritus en memoria dels difunts i possiblement com a recordatòri del lloc on es va enterrar el cap d'una tribu important del Cabrerès Neolític.

VISIÓ DEL SEPULCRE DE FOSSA

El sepulcre de fossa principal de La Feu Vella esta excavat a la roca, en aquest cas en gresos eocens, situat per sota, i un tant apartat d'un hàbitat de tres parts semicirculars, a l'abric d'uns grans blocs de pedra falcats expressament i arrenjats per tal de tenir defensa i cobertura dels vents i el fred, a l' hora que un bon domini del territori de caça, de la pesca, dels ramats pasturant a la vora del Ter, i de la excel - lent zona agricola de sota el poblat.
 
El sepulcre principal i el tumul comunitari, estan situats a poca distancia, i la llosa cobertora del primèr esta dipositada sobre l' enterrament comù, havent estat desplaçada del seu lloc original.

El sepulcre es d'inhumació individual, el que fa pensar que va ser destinat al cap del clan, presentant una orientació Nord a Sud, del cap als peus, mentre que la posició de l' esquena cap a davant esta orientada de Est a Oest en posició fetal, que es la forma en que van enterrar l'individu, es a dir ajegut sobre el cantó dret. Tant a l'altura del cap com a la part inferior del sepulcre es troben marcades unes canals, problablement per l'expulsió dels diferents fluids del mort.

La pedra on esta excavat el sepulcre esta assentada, i dominant la plana del riu Ter. No es va poder recollir cap material associat al enterrament per la expoliació soferta pel sepulcre.

CONCLUSIONS
Si be es cert que no es un element nou la troballa d' un sepulcre de fossa a Catalunya, si es ben cert també, que no abunden al nostre territori els petroglifs prehistòrics tan detallats. Tan mateix el sepulcre que donèm a conèixer te unes característiques molt especials, ja que dits sepulcres excavats directament a la pedra de l' entorn son altament excepcionals, no coneixent cap mes cas d' aquesta època fins avui dins el sector estudiat.

 
D'altra banda el petroglif trobat,representa una expressió molt acurada dels nostes avantpassats i la seva creença en el mes enllà, apart de donar constancia d'un fet rellevant, com la situació del enterrament del seu cabdill a la zona.
La descoberta del sepulcre avança, si cal, la iniciació del megalitísme al Cabrerès,creant una nova cultura material que s' extendrà ampliament pel territori, Dolmen de Rupit, Dolmen de Puig ses Pedres, Dolmen de Sant Corneli, megalits geodèsics, etc.. i també a l' hora per tot Catalunya, i que arribará fins al Bronze Mig
 Jordi Mor i Benedito
Març 2008

No hay comentarios:

Publicar un comentario