HÀBITAT PREHISTÒRIC

ELS MATERIALS LÍTICS I CERÀMICS DE LA COVA DE CAN FELÓ

A l 'any 1977 es van iniciar els estudis vinculats a la Cova de Can Feló, relitzant la topografia en la seva totalitat, i a l' hora, es va efectuar una cala de prospecció arqueològica que dona com a resultat els materials que mostrarem a continuació.
De fet es tracta de materials amb uns horitzons que s'estenen des del Neolític Mig - Antic fins al Bronze Mig.
En l'excavació es van trobar essencialment dos tipus de materials, de pedra d'una banda i ceràmics per un altre. La cata de prospecció es va efectuar en un espai de 1 x 1 m. i 80 cm de profunditat, on es va arribar a la base de la roca mare de la cavitat, sense que aquesta fos remoguda.
Aquests materials van ser dipositats en l' Institut de Prehistòria i Arqueologia de Barcelona i estudiats especificamente per Walter Cruells. 

La Cova de Can Feló és a la meva manera de veure una cavitat, que s'ha utilizat en dues fases diferenciades en el temps. En primer lloc com hàbitat i posteriorment com a sepulcre Neolític, com ho testifiquen les cendres dipositades en alguns materials ceràmics de cronologia hallstática, i d'altre banda materials del Neolític Antic.
Posteriorment, i en la transició al Bronze, es va trobar la clàssica ceràmica cardial d'inicis del periòde que donen a entendre una segona ocupació de la cavitat, donada la seva estratègica situació enmig del cingle, i que va desmantellar en part, els materials precedents.
D'altra banda els materials trobats en aquesta cavitat van ser essencialment de dos tipus, de pedra i ceràmics.
A continuació, mostrarem la morfologia dels mateixos i la seva classificació temporal. 

 MATERIAL LÍTIC 

Pedra de Molí - Percutor de Basalt


La troballa d'aquesta peça va ser practicament superficial ja que sobresortia una miqueta per sobre del nivell del sòl. Inicialment vam pensar que podia tractar-se d'una talla de destral o d'una aixada. No obstant això, estudis detallats de la mateixa han demostrat que es tracta d'un percutor i má de molí utilitzat des del Neolític, i que possiblement va tenir diverses funcions, entre elles la de triturar gra. En aquest sentit i en un altre apartat, donem detall dels morters circulars excavats en la pedra, trobats en diferents hàbitats del Cabrerès, i en els que aquestes eines i materials va ser utilitzades. La peça presenta marques d' erosió en la base i un extrem, mentre que al mig hi ha un encaix que s'adapta perfectamente a la má.

Morter de percusió amb sortida d'acabats, treballat a la pedra

Esquinçador de BasaltLa peça es va trobar al costat del percutor i mostra un treball de polit excel·lent, a pesar d'estar fragmentada. La seva composició de basalt li dóna una gran duresa i els seus cantells afilats suggereixen que tant podia servir per a tallar carn, com treballar pells per a vestir.
Hem d'atribuir la peça al Neolític Mig.

  

MATERIAL CERÀMIC


Nansa Tubular de Montboló
 


Ceràmica de pasta grollera, de color gris fosc, va aparèixer a 15 cm. de fondària, tractant - se d' una vora amb nansa tubular vertical de que correspon al Neolític Mig - Antic i de la que hi han paralelismes a Montboló, pel qual rep el nom. Es part d' un vas - olla amb una boca estimada de 17,20 cm de diàmetre. El cilíndre que fa la nansa tenia un evident sentit pràctic per penjar la olla sobre el foc.
Vas Hallstàtic


Es tracta d'un bol de color negre que esta fet amb pasta molt fina aprimant - se molt a la boca i que podria tenir un sentit religiós, en quan el seu horitzó es situa en els sepulcres de fossa. Correspondria al Neolític Final i de la que hi han paralelismes a Hallstatt. 
Nansa Cardial

 

Es tracta d'una vora de pasta compacta i ben treballada de color marró, amb una decoració oval a tot el conjunt. Te una nansa i un mugró que son el elements de prensió. El llavi de la boca esta ben aprimat. Té 7 mm. de gruix i va apareixer en els nivells superiors de la cata. La ceràmica de tipus cardial ja correspon al Bronze Mig.

Vasos Bronze 


Fragments ceràmics de vasos del Bronze Mig, de colors terrossos que correspondrien a recipients cotidians, fets de pasta grollera, amb acabats còncaus en uns, i convexs en d' altres, amb diferents mides en las que les boques podien oscil -lar entre els 20 i quasi 40 cm. de diàmetre.Fragments de Ceràmica


Aquesta ceràmica de pasta grollera, de color gris fosc - marró, va aparèixer dispersa per la cata i correspon al Neolític Antic. Possiblement forma part d'una mateixa peça que podria correspondre a una petita olleta.

 
Jordi Mor i Benedito
Febrer 2008

No hay comentarios:

Publicar un comentario